Up 2020 17 Zniev Prev Next

 Predchadzajúci obrázok  Už je posledná strana  Index
 
 
 
 
1
  2.jpg - V minulosti bol Deň Matiek pre členov SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky vždy príležitosťou poďakovať a uctiť si svoje členky, ale nielen ich. Pritom sa to neobišlo bez toho, aby sme ich nevybozkávali, nevystískali a to nezriedka aj  cudzie maminy, dievčence, ktoré sa v tom čase "náhodou" na Znieve nachádzali. Dnešný Deň Matiek bol však úplne iný, neštandardný, ktorý, predpokladám, zostane navždy  takto zapísaný. Žiadne "intímnosti" sa proste nekonali! -  lebo korona!!! Prezident SENIORKLUBU Števo Hudák najprv všetkých srdečne pozdravil a privítal na Znieve. Po "triezvych" gratuláciách, želaniach a aj gurmánskych hodoch sme osobitne gratulovali Janke (Vavákovej) k jej dnešným národkám. Potom sa, prioritne k našim maminam prihovoril pán primátor Hus. Nuž a na záver nášho pobytu na Znieve opäť prezident vyslovil v mene nás, chlapov aj myšlienku, aby si naše ženy ešte viac všímali nás, chlapov, lebo - my to mame takto veľmi radi??!! Nezabudol som tiež, akože iba "podotknúť", zásluhy našich žien na tom, že nás statočne priebežne kultivujú, edukujú a viac-menej sa im to aj darí. Nebyť toho ich úsilia, my chlapi by sme sa isto iste ešte stále šplhali po stromoch ako - opice. Náš neoficiálny program pokračoval ďalším z fototermínov a to tak, aby nás aj naši domáci bezpečne spoznali: na okamih bez "hrúšok", ako hovoria naše prostoreké spoluobčianky zo Žehry. Nakoniec: vysmiatí, spokojní a uťahaní, ale s dobrým pocitom, že ani "tota korona" nám nezabránila dodržať kontinuitu v oslave najkrajšieho (v budúcnosti iste štátneho) sviatku, Dňa žien. Obrázky aj text: Dca Števo Hudák, prezident SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky.  
 
 
 
 
 

V minulosti bol Deň Matiek pre členov SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky vždy príležitosťou poďakovať a uctiť si svoje členky, ale nielen ich. Pritom sa to neobišlo bez toho, aby sme ich nevybozkávali, nevystískali a to nezriedka aj cudzie maminy, dievčence, ktoré sa v tom čase "náhodou" na Znieve nachádzali. Dnešný Deň Matiek bol však úplne iný, neštandardný, ktorý, predpokladám, zostane navždy takto zapísaný. Žiadne "intímnosti" sa proste nekonali! - lebo korona!!! Prezident SENIORKLUBU Števo Hudák najprv všetkých srdečne pozdravil a privítal na Znieve. Po "triezvych" gratuláciách, želaniach a aj gurmánskych hodoch sme osobitne gratulovali Janke (Vavákovej) k jej dnešným národkám. Potom sa, prioritne k našim maminam prihovoril pán primátor Hus. Nuž a na záver nášho pobytu na Znieve opäť prezident vyslovil v mene nás, chlapov aj myšlienku, aby si naše ženy ešte viac všímali nás, chlapov, lebo - my to mame takto veľmi radi??!! Nezabudol som tiež, akože iba "podotknúť", zásluhy našich žien na tom, že nás statočne priebežne kultivujú, edukujú a viac-menej sa im to aj darí. Nebyť toho ich úsilia, my chlapi by sme sa isto iste ešte stále šplhali po stromoch ako - opice. Náš neoficiálny program pokračoval ďalším z fototermínov a to tak, aby nás aj naši domáci bezpečne spoznali: na okamih bez "hrúšok", ako hovoria naše prostoreké spoluobčianky zo Žehry. Nakoniec: vysmiatí, spokojní a uťahaní, ale s dobrým pocitom, že ani "tota korona" nám nezabránila dodržať kontinuitu v oslave najkrajšieho (v budúcnosti iste štátneho) sviatku, Dňa žien. Obrázky aj text: Dca Števo Hudák, prezident SENIORKLUBU TURISTIKA Diviaky. Download
Obrázkov celkom: 2 | Pomoc