© Prvý klub turistov Diviaky 2011
História Prvého klubu turistov Diviaky.
         Prvá zmienka o turistických aktivitách v Diviakoch je zaznamenaná v roku 1974. Piateho mája roku 1976 sa zišla skupina mladých ľudí, medzi ktorými boli aj v tom čase aktívni športovci a pod patronátom vtedajšieho predsedu TJ Dynamo Diviaky Rudolfa Šefraníka a vtedajších funkcionárov Zväzu turistiky v Martine, jeho predsedu Jána Jokla a tajomníka Jozefa Lukáča založili v Diviakoch Odbor turistiky TJ Dynamo Diviaky (OTTJ). Prvá túra už organizovaných diviackych turistov  smeruje na najvyšší vrchol Veľkej Fatry  Ostredok 1592m a uskutočnila sa 29. mája 1976.   
Štefan Hudák, majster turistiky čestný predseda PKT Diviaky prezident SENIORKLUB PKT Diviaky Turčianske Teplice 12.09.2017
Fotografie: archív Štefan Hudák      
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, geriatrická turistika.
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013
PRVÝ KLUB TURISTOV DIVIAKY 1976  -  2016
16.2.2024 TURISTIKA DIVIAKY