© Prvý klub turistov Diviaky 2011
Aktuality klubu
Pešia turistika, vysokohorská turistika, cykloturistika, lyžiarska turistika, geriatrická turistika.
SENIORKLUB JE IBA JEDEN... ...TAKÝ KLUB 16.2.2013 16.2.2024 TURISTIKA DIVIAKY
Streda  05.01.2022  TURISTICKÁ PREMIERA ROKU 2022 na BRALOVEJ SKALE 826m
Štvrtok  20.01.2022  PREMIÉRA PROJEKTU UTAJENÉ MIESTA SR 2022 – ŠOLDOV 902m
Streda  16.02.2022  8. VÝROČIE VZNIKU SENIORKLUBU TURISTIKA NA LIETAVSKOM HRADE
Sobota  19.02.2022  HLAVNÉ PODUJATIE – 10. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SENIORKLUBU TURISTIKA
Utorok 22.2.2022  Projekt UTAJENÉ MIESTA SR – LETOHRÁDOK BABYLON 275m
Utorok  08.03.2022  HLAVNÉ PODUJATIE SENIORKLUBU TURISTIKA – MDŽ 2022 – ŽIARE 665m
Streda  16.03.2022  Projekt UTAJENÉ MIESTA SR  –  ZANIKNUTÁ OSADA MILOJ 425m
Piatok  18.03.2022  Projekt ZABUDNUTÉ OBCE V TURCI 2022  –  BRČNÁ 525m
Štvrtok   07.04.2022   Projekt ZABUDNUTÉ OBCE V TURCI  –  LÁZKY 535m
Streda  20.04.2022  Projekt UTAJENÉ MIESTA SR  -  SAKRAKOPEC 430m
Štvrtok  28.04.2022  HLAVNÉ PODUJATIE SENIORKLUBU TURISTIKA  –  HRAD LIKAVA 630m
Streda  11.05.2022  HLAVNÉ PODUJATIE SENIORKLUBU DEŇ MATIEK 2022 – REPEŠ 745m
Streda  18.05.2022  Projekt UTAJENÉ MIESTA SR – ŠTEFANSKÁ HUTA 999m
Streda 01.06.2022  Projekt MESTÁ PODĽA DNÍ V TÝŽDNI  –  NITRIANSKA STREDA 170m
Piatok 17.06.2022  Projekt UTAJENÉ MIESTA SR – PIESKY 740m
Streda 15.06.2022  HLAVNÉ PODUJATIE SENIORKLUBU, DEŇ OTCOV, RÁZTOČNIANSKE LÚKY 780m
Nedeľa  10.07.2022  HLAVNÁ AKCIA – PRIATEĽSKE STRETNUTIE S JUBILANTMI – 1. Polrok 2022
Štvrtok  04.08.2022  Projekt MESTA PODĽA DNÍ V TÝŽDNI – ŠTVRTOK 197m
Utorok  02.08.2022 DERNIERA Projektu ZABUDNUTÉ OBCE V TURCI – DOLINA 432 
Streda 17.08.2022 Projekt UTAJENÉ MIESTA SR – DEVÍNSKA KOBYLA, RAKETOVÁ ZÁKLADŇA 514m
Streda 24.08.2022 Hlavné turistické podujatie SENIORKLUBU TURISTIKA – MONTE MÓRY 1.341m
Sobota  10.09.2022  Projekt MESTA PODĽA DNÍ V TÝŽDNI – SPIŠSKÁ SOBOTA 665m  DERNIERA
Sobota 1. Október 2022  MEDZINÁRODNÝ DEŇ SENIOROV 2022 – Vychádzka na BRALOVÚ SKALU 
Streda  12.10.2022  Projekt UTAJENÉ MIESTA SR – GUDRÓNOVÉ JAMY 525m na Horehroní
Streda  12.10.2022  Klubové turistické podujatie Výstup k ČERTOVEJ SKALE 465m
Streda  09.11.2022  Projekt UTAJENÉ MIESTA SR – BUNKER VEĽRYBA 350m 
Streda  07.12.2022  Projekt UTAJENÉ MIESTA SR – VEĽKÁ nad IPĽOM 169m
Streda  14.12.2022  DOBRÁ KÁVIČKA (so zákuskom) NA CHATE POD SOLISKOM 1.820m
Štvrtok  29.12.2022  DERNIERA TURISTICKÝCH AKTIVÍT SENIORKLUBU 2022  BLATNICKÝ HRAD
Sobota  31.12.2022  SILVESTER na STRANÍKU 770m
Aktuality strana:
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15